VIDEO FILM-OSNIVAČKA SKUPŠTINA BOŠNJAČKOG KULTURNOG DRUŠTVA "PREPOROD" U PRIJEPOLJU 1991. GOD.


 Od jeseni 1990. do jeseni 1991. god.  u svih 11 sadnžačkih opština osnovani su gradski odbori "Preporoda"-bošnjačkog kulturnog društva. Svi ovi sandžački odbori bili su dio jedinstvenog "Preporoda" čija centrala je bil, kao i danas, u Sarajevu.
Tada je pokrenut opšti bošnjački kulturni preporod ali je, na žalost, opšta srpsko-hrvatsko-crnogorska agresija na Bosnu i Bošnjake zaustavila i prekinula  djelatnos "Preporoda".
Umjesto da nakon 2000. god. u svim sandžačkim groadovima  bude obnovljen rad "Preporoda" i da se ponovo uspostvi jedinstvena kulturološka organizacija Bošnjaka u Sandžaku tadašnji srbijanski a potom i crnogorski režimi su onemogućili tako nešto.
 
 Video film sa prijepoljske osnivačke skupštine "Preporoda" 21. marta 1991. god. dostupan je na linkovima:
 
 http://youtu.be/8G60mSNyKrs - Cijela skupština-film od 2 sahata
 
 http://vimeo.com/19168445 - Dijelovi skupštine- film od 1 sahata 
 
 

PRIJEPOLJSKA SRPSKA GIMNAZIJA


Text o prijepoljskoj srpskoj gimnaziji. Jedan od primjera kako se putem škola i školstva vrši srbizacija, posrbljavanje Bošnjaka u Sandžaku.
 
Materijal je dostupan na linku:
 
 http://www.scribd.com/doc/195273681/PRIJEPOLJSKA-GIMNAZIJA

 

GAJRET U SANDŽAKU KAO SREDSTVO SRBIZACIJE BOŠNJAKA

 

Studija o "Gajretu" u Sandžaku, odnosno o tome kako je prije 90 godina srbijanski režim iskoristio bošnjačke nacionalne organizacije kako  bi putem njih srbizirao, posrbio Bošnjake.

Studija je u cijelosti dostupna na linku:

http://www.scribd.com/doc/195270258/GAJRET-U-SAND%C5%BDAKU-KOMPLETAN-MATERIJAL-U-WORDU


POSRBLJAVANJE BOŠNJAKA UZ POMOĆ KUR'ANA


Kraća studija o tome kako je, još prije 90 godina, srbijanski režim koristio ništa drugo do islam da bi srbizirao, posrbljavao Bošnjake. Isto to srbijanski režim primjenjuje i danas.
 
Studija je dostupna linku:
 
 http://www.scribd.com/doc/195262345/POSRBLJAVANJE-UZ-POMO%C4%86-KURANA
 
 

PUTOPIS "MOJ PUT DO ĆABE" - DOSTUPAN NA INTERNETU

 

Putopisni zapis sa putovanja na hadž dostupan je na internetu na linku:

 http://www.scribd.com/doc/195241111/MOJ-PUT-DO-%C4%86ABE-CIJELI-SERIJAL

KNJIGA O PRIJEPOLJU-IME JE ZNAK-DOSTUPNA NA INTERNETU

 

Knjiga "IME JE ZNAK", čiji najveći dio se odnosi na Prijepolje, dostupna je i na internetu na linku:

http://www.scribd.com/doc/195227220/IME-JE-ZNAK-Nomen-Est-Omen-novembar-2012?secret_password=hni64fkhf4bnawkwdz0&post_id=100003506268744_438729736253898#_=_