U ŠVAJCARSKU SA PRIJEPOLJSKOM SRPSKOM PJESMOM I IGROM

 

Folklorna i guslarska grupa prijepoljskog doma kulture odlazi za nekoliko dana na gostovanje u Švajcarsku. Grupa koja će putovati u Švajcarsku broji 44 osobe od kojih su 42 Srbi a dvoje su oni sa bošnjačkim imenom..

U vezi sa ovim gostovanjem direktor doma kulture Ljubiša Savković je na radiju „033“ rekao: „...tamo će mo predstavljati našu kulturu, tamo će se pevati srpske pesme...“  

Nema ništa sporno u tome što će ova priepoljska folklorna i guslarska grupa u Švajcarskoj prezentirati srpsku foklornu i muzičku baštinu. Jer to je prijepoljski srpski dom kulture, prijepoljska srpska grupa, srpska igra, srpska pjesma... 

Pitanje je samo kad će prijepoljski Bošnjaci, koji u prijepoljskoj opštini sačinjavaju polovinu stanovnštva, imati svoj dom kulture, svoju folklornnu grupu, svoju...? 

Pitanje je, također i to da li se ova turneja prijepoljske srpske folklorne i guslarske grupe u Švajcarskoj finansira samo srpskim parama ili su to neke „zajedničke“ pare iz nekog fonda koji je namijenjen svom stanovništvu prijepoljskog kraja? 

Da li je zbog toga u ovu grupu srpskog doma kulture iz Prijepolja koja će putovati u Švajcarsku, pored onih četrdeset dvoje Srba ubačeno i dvoje onih koji imaju bošnjačko ime pa se, eto, može kazati kako je grupa „mješovita“. Ako je to tako onda se treba upitati je li moguće da samo ovo dvoje Bošnjaka vrijede k'o četrdeset dva Srbina?

U ostalom, pošto je ovo, kako direktor Savković naglašava, prezentacija srpske folklorne i muzičke baštine čudno je šta će u ovoj grupi raditi ove dvije osobe sa bošnjačkim imenom? 

Ostavimo svu ironiju po strani i naglasimo da je i ovo samo jedan od primjera nacionalne, kulturne... i svake druge diskriminacije Bošnjaka i u Prijepolju i cijelom Sandžaku. Ako se upitamo da li će ikad doći kraj toj diskriminaciji Bošnjaka u Sandžaku koju već cijeli vijek sprovode srbijanski i crnogorski režimi odgovor je:

Hoće, tome će doći kraj ali samo onda kad Bošnjaci prestanu šućeti i kad javno, demokratski... progovore o svemu tome. Za sad o svemu tome govore samo bošnjački pojedinci što skoro da nema nikakva efekta. Kad Bošnjaci u Sandžaku kolektivno zatraže da imaju ista nacionalna, kulturna, vjerska i svaka druga prava kao njihovi sugrađani Srbi i Crnogorci tada će prestati i njihova diskriminacija. Kad Bošnjaci kolektivno zatraže da imaju svoj radio, svoju televiziju, svoje novine, svoju školu, svoje... sve će to i dobiti.

Nikad im ništa od toga neće podariti ni srbijanski ni crnogorski režim dok oni šute i ništa ne preduzimaju da zaštite svoj nacionalni, kulturni, vjerski i svaki drugi opstanak.