ŠUTNJA BOŠNJAČKA

 

Pitanje br. 10

 

 

Iako nacionalno potlačeni i totalno obespravljeni Bošnjaci u Prijepolju kao i u Sandžaku, u ogromnoj većini, uglavnom šute. Ta šutnja je pogubna za Bošnjake kao narod jer ona ide u prilog srbijanskom režimu koji kreira sve moguće oblike, načine i metode za posrbljavanje Bošnjaka.

A govoriti bi morali svi Bošnjaci. Svaki bošnjački roditelj, učitelj, nastavnik, novinar, inžinjer, ljekar... Bošnjački prestavnici u opštinskim i republičkim parlamentima morali bi iznijeti zahtjeve da se za sve opštine u kojima žive Bošnjaci urade posebni školski programi za istoriju, književnost, jezik... U prvom redu mora se tražiti i dobiti zastupljenost bosanskog jezika kao redovnog predmeta u svim škola i na svim nivoima školstva u Sandžaku.

Šta, u ostalom, znači današnja šutnja Bošnjaka u Sandžaku:

- da su zadovoljni svojim položajem, odnosno da im ne trebaju bolja nacionalna prava?

- da ih je strah da govore jer se plaše poslijedica?

- da smatraju da svojim oglašavanjem ne mogu  ništa promijeniti na bolje?

- nije ništa od ovoga nego... ?

 

POLICIJA I SUDSTVO

 

Pitanje br. 9

Koliko je, procentualno, Bošnjaka a koliko Srba zaposleno u policiji i sudstvu u Prijepoljskoj  opštini?

Može li u policiji i sudstvu u sandžačkim opštinama postojati dvojezičnost?

Mogu li oznake biti ispisane dvojezično?

Mora ju li na tim oznakama, koje i malobrojni Bošnjaci nose na glavi, biti krst i crkvena ocila kao simboli hrišćanstva?

Kad je poslijednji put rukovodilac policije u Prijepolju, u kojem polovinu stanovništva sačinjavaju Bošnjaci,  bio Bošnjak?

PROREŽIMSKA "ISLAMSKA ZAJEDNICA"

 

Pitanje br. 8

I dok srbijanski režim ni slučajno ne priznaje samostalnost crnogorske i makedonske pravoslavne crkve, dok se ne može ni pomisliti da se formira bosanska, hrvatska, slovenačka... pravoslavna crkva, srbijanskom režimu nije nimalo smetalo da preko svojih udbaških službi i uz pomoć bošnjačkih poltrona tipa Ugljanina, Ljajića, Jusufspahića, Zilkića, Dacića... formira i zvanično registruje svoju, režimsku, velikosrBsku "islamsku zajednicu".

                               Kvazi hodža Nadir Dacić (drugi s desna),

         prvoborac u posrbljavanju, tj. gajretizaciji Bošnjaka, sa svojim "saradnicima"

Svim Srbima i onim na Balkanu i onim u Australiji, Kanadi... sjedište njihove duhovnosti, njihove pravoslavne crkve je u Beogradu. Svim Bošnjacima na Balkanu pa time i onima  u Sandžaku sjedište njihove duhovnosti, njihove Islamske zajednice je u Sarajevu. Ovo ne želi uvažiti jedino aktuelni srbijanski režim. Zašto?

Šta je cilj, šta se želi postići sa formiranjem prorežimske "islamske zajednice"?

Odgovor je jasan svakome ko nije, iz njemu znanih razloga, režimski poltron i ulizca. Sa ovim se želi razbiti jedina bošnjačka institucija u Sandžaku koja je bila jedina brana totalnom posrbljavanju Bošnjaka.

MEDIJI - NOVINE, RADIO, TV...

 

Pitanje br. 7

Srbi u Sandžaku imaju svoje medije: RTS, Radio, Politiku, Blic, Novosti... Redakcije su im u Beogradu... odakle se i finansiraju. Sandžak i Bošnjaci u srpskim medijima prisutni su samo onda kad ih treba prikazati u nekakvom "anti" svijetlu.

Može li 250.000 Bošnjaka u Sandžaku imati makar jedan svoj medij, makar jedno svoje printano glasilo, svoj radijo... koji će se također finansirati iz iste kase kao i srpski mediji?

Može li 250.000 Bošnjaka dobiti bar pola sata svojeg programa, svakodnevno, na državnoj televiziji?

BOSANSKI JEZIK

 

Pitanje br.6                                                                         

 

Mogu li Bošnjaci i Bošnjakinnje, učenici u školama imati čas bosanskog jezika kao redovan čas u školskom rasporedu, odnosno mogu li imati  bosanski jezik kao redovan a ne nekakav fukultativan, tj. sporedan predmet?

Da li među svim školskim knjigama, među svim drugim školskim materijalima za bošnjačke đake u Prijepolju i Sandžaku u opšte, postoji neka koja je pisana jezikom bosanskim?

Da li Bošnjaci u Prijepolju i Sandžaku zahtjevaju da im djeca imaju  bosanski jezik kao redovan predmet?

Da li Bošnjaci u Prijepolju zahtjevaju školske programe, školske knjige... u kojima će, uz ostale elemente bošnjačke kulture, istorije... biti i jezik bosanski?

 

ŠKOLE I ŠKOLSKI PROGRAMI

 

Pitanje br. 5

 

 

Koliko u školskim programima u opštini Prijepolje, gdje Bošnjaci  čine polovinu stanovništva, kao i u ostalim opštinama u Sandžaku, ima sadržaja iz bošnjačke istorije, književnosti i bosanskog jezika?

Kako je moguće imati crkvenu slavu kao "dan škole" u školama u kojima nisu samo srpska djeca?

 

Kakva je to poruka koja  se sa ovim šalje Bošnjacima?

Kako je moguće da tu crkvenu slavu pod maskom "dana škole" moraju obilježavati i škole u kojima su bošnjački učenici u većini?

Zašto  su u školskim roditeljskim savjetima članovi skoro u cijelosti samo  Srbi?

Nazivi svih osnovnih škola u opštini Prijepolje:

 

Душан Томашевић Ћирко - Велика Жупа

Бошко Буха -Ивање

Светозар Mарковић - Бродарево

Михајло Баковић - Сељашница

Владимир Перић Валтер - Пријепоље

Свети Сава - Бостани

Михајло Баковић - Коловрат

10. октобар - Babine

Da li se po nazivima škola može zaključiti da u opštini Prijepolje živi 50% Bošnjaka?

 Je li moguće da ne postoji Bošnjak po kojem bi mogla biti označena neka od škola?

Zašto osnovna  škola u Lukama mora nositi ime crkvenog svetca iako su većina učenika Bošnjaci? Šta se to sa ovim poručuje Bošnjacima?

 

TRGOVINE U PRIJEPOLJU

 

Pitanje br. 4

Dok su postojala državna trgovinska preduzeća "Sokolica"..... u Prijepolju njihovi direktori, šefovi... većinom su bili Bošnjaci. Zašto to? Nosi li to nekakvu poruku?

Danas najveći dio trgovine, trgovačkih firmi u Prijeplolju je u rukama Bošnjaka? Nosi li to nekakvu poruku?

Znači li to slijedeće: Eto vam Bošnjaci trgovine, eto vam mogućnost da se bogatite a za to vrijeme mi će mo vas kroz naše srpske škole, kroz srpski dom kulture, kroz srpske medije, kroz... posrbiti, pretvoriti u Srbe "islamske vere", pretvoriti u Srbe "muslimane", pretvoriti u.....

Znači li to slijedeće: Ne trebamo mo se mi Srbi bojati da će Bošnjaci svoje bogatstvo zarađeno kroz trgovine, fabrike..... iskoristiti da podignu svoj dom kulture, da štampaju svoje knjige, da oforme svoju novinu, svoj radijo, svoju televiziju, svoje.... Neumiju oni to, briga njih za to.....

Znači li to slijedeće: Ne trebamo se mi Srbi bojati da će Bošnjaci zahtjevati postojanje školskih programa u kojima će biti i bošnjačke kulture, bošnjačke istorije, bosanskog jezika... Neće oni to tražiti jer smo ih zabavili trgovinama, fabrikama..... Neće oni to tražiti jer se boje da bi im to moglo naškoditi trgovinama, fabrikama.....

 

KOMUNALNO PREDUZEĆE

 

Pitanje br. 3

 

U šezdeset godina postojanja Komunalnog preduzeća u Prijepolju njegovi direktori, šefovi... uglavnom su bili Bošnjaci? Zašto? Ima li to neku poruku?

Znači li to slijedeće: Evo vam Bošnjaci direktorsko mjesto ali u komunalnom preduzeću. Bavite se komunalijama ali zato nikad nećete dobiti direktorsko mjesto u domu kulture, u školi, policiji, sudu...

Znači li to slijedeće: Eto vam Bošnaci mogućnost da gradite komunalnu infrastrukturu a za to vrijeme, kroz naše srpske škole, kroz naše  srpske školske programe, kroz naš srpski dom kulture, kroz naše srpske medije, kroz..., bit će te posrbljeni. Bit će te pretvoreni u Srbe "islamske veroispovesti", u Srbe "muslimane", u .....